Her kan du finde tidligere henvendelser samt se lægens svar. For at få adgang til tidligere henvendelser, skal du angive dit CPR-nummer samt henvendelsesskoden. Henvendelseskoden består af fem bogstaver. Du fik den oplyst da du sendte henvendelsen. Er henvendelseskoden på de fem bogstaver gået tabt, må du sende ny henvendelse.